1. ร้านบ้านขนมจิราภา
  2. ร้านวิลาสินี บิวตี้
  3. ร้าน พิกิตตา

next
prev

  1. สำหรับเจ้าหน้าที่
  2. สำหรับครู
  3. VDO สอนใช้งานระบบ RMS2016

คู่มือการใช้งานระบบ RMS 2016 สำหรับเจ้าหน้าที่

ภาพรวมของระบบทุกงาน

>>> Download

ระบบนักเรียน

>>> Download

ระบบวัดผลและหลักสูตร

>>> Download

ระบบงานปกครอง

>>> Download

ระบบงานสารบัญ

>>> Download

ระบบรูดบัตร >>> Download

คู่มือการใช้งานระบบ RMS 2016 สำหรับครู

คู่มือการใช้งานภาพรวมของครู  >>> Download
การสร้างรายวิชานิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน   >>> Download
การใส่ข้อมูลนิเทศนักศึกษาฝึกงาน รายบุคคล  >>> Download
   
   
   

 วิธีการบันทึกข้อมูลเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษา

และบันทึกหลังการสอน

 

วิธีการกรอกข้อมูลบันทึกหลังการสอน

 

 

วิธีการดูสถานะการบันทึกข้อมูลการขาด ลา มาสาย
และบันทึกหลังการสอน และการบันทึกข้อมูลย้อนหลัง

 

 

 

วิธีการส่งออกข้อมูลบันทึกหลังการสอนเป็นไฟล์เอกสาร

 

     

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)

 

 ปีการศึกษา 2559 >>>>>>> Download
 ปีการศึกษา 2558 >>>>>>> Download
 ปีการศึกษา 2557 >>>>>>> Download
 ปีการศึกษา 2556 >>>>>>> Download
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter