เปิดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 

หลักสูตรการสอน กรอกข้อมูลสมัครเรียน รายชื่อผู้สมัคร หลักสูตร
  ช่างตัดผมชายเบื้องต้น >>คลิก<< >>คลิก<<  
  ช่างตัดผมชายสมัยนิยม >>คลิก<<  >>คลิก<<  
  ช่างเสริมสวยสตรี 1 (สระผมไดร์ผม-เซ็ทผม ม้วนโรลล์) >>คลิก<< >>คลิก<<  
  ช่างเสริมสวยสตรี 2 (สระผมไดร์ผม-เซ็ทผม ม้วนโรลล์) >>คลิก<< >>คลิก<<  
  ช่างตัดเย็บกระโปรงเบื้องต้น >>คลิก<<  >>คลิก<<  
  ช่างตัดเย็บกระโปรงสมัยนิยม >>คลิก<< >>คลิก<<  
  อาชีพทำขนมอบ 1 >>คลิก<< >>คลิก<<  
  อาชีพประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน >>คลิก<< >>คลิก<<  
  อาชีพพัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ด้วย CMS >>คลิก<< >>คลิก<<   >>คลิก<<
  อาชีพช่างประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ >>คลิก<< >>คลิก<<  

 

 หมายเหตุ :: หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทางวิทยาลัยฯ จะติดต่อกลับไปแจ้งกำหนดการจัดการเรียนการสอนในภายหลัง


 

หลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะ Education to Employment (E to E)

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวน (ชม.)

1

1101 – 1201

งานปรับจูนกล่อง PGM-FI รถจักรยานยนต์หัวฉีดด้วยคอมพิวเตอร์

40

2

1101 – 1302

งานบริการจักรยานยนต์หัวฉีด

75

3

1102 – 1203

การเขียนแบบเบื้องต้น

54

4

1102 – 1301

ช่างเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

75

5

1102 – 1302

โปรแกรมซีเอ็นซี เพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

75

6

1103 – 1102

งานเชื่อมขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

30

7

1103 – 1103

งานเชื่อมซ่อมบำรุง

30

8

1104 – 1101

งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

30

9

1105 – 2301

งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณ ทีวีดิจิทัล (Install satellite set and digital television receiver)

60

10

1108 – 1102

ช่างล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

30

11

1108 – 1103

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง             

30

12

1201 – 1201

บัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Accounting)

60

13

1201 – 1203

บัญชีกิจการเจ้าของคนเดียว (Single Business Entity)

54

14

1203 – 1203

พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์(ภาษาไทย) Typing Computer (Thailand)

54

15

1303 – 3301

การผูกผ้าและการจับจีบผ้า

75

16

1401 – 1106

เสื้อแฟชั่น ยุค 4.0

30

17

1401 – 1501

เสื้อสตรีเบื้องต้น

75

18

1402 – 1110

เบเกอรี่

30

19

1402 – 4106

ไอศกรีมโฮมเมด

30

20

1403 – 1120

ต่อเล็บเจล

30

21

1403 – 1201

การนวดหน้าและสปาหน้าเพื่อความงาม                   

36

22

1403 – 4104

แกะสลักผักและผลไม้ตกแต่งจานอาหาร

30

23

1403 – 6301

งานประดิษฐ์ของชําร่วยและของที่ระลึก (ตุ๊กตานางฟ้า)

12

24

1901 – 1101

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือด้วยภาษาและเทคโนโลยีทันสมัย

30

25

1901 – 1102

สื่อสามมิติ Augmented Reality (AR)

30

26

1901 - 1103

สื่อสองมิติ Quick Response

30

27

1904 – 1201

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือระบบปฏิบัติการ IOS และ OSX ด้วยภาษา Swift

60


ติดต่อสอบถามข้อมูล

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter