เปิดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 

หลักสูตรการสอน กรอกข้อมูลสมัครเรียน รายชื่อผู้สมัคร หลักสูตร ติดต่อครูผู้สอน เวลาสอน
  ช่างตัดผมชายเบื้องต้น          
  ช่างตัดผมชายสมัยนิยม          
  ช่างเสริมสวยสตรี 1 (สระผมไดร์ผม-เซ็ทผม ม้วนโรลล์)          
  ช่างเสริมสวยสตรี 2 (สระผมไดร์ผม-เซ็ทผม ม้วนโรลล์)          
  ช่างตัดเย็บกระโปรงเบื้องต้น          
  ช่างตัดเย็บกระโปรงสมัยนิยม          
  อาชีพทำขนมอบ 1          
  อาชีพประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน >>สมัครเรียน<<     087-6433205  
  อาชีพสร้างเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป CMS >>สมัครเรียน<<     087-6433205  
  อาชีพช่างประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์  >>สมัครเรียน<<      087-6433205  
  อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมบนระบบสมองกลฝังตัวควบคุมด้วย IoT Platform  >>สมัครเรียน<<      087-6433205  
  อาชีพติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) >>สมัครเรียน<<      087-6433205  
  อาชีพติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ >>สมัครเรียน<<      087-6433205  

 

 หมายเหตุ :: หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทางวิทยาลัยฯ จะติดต่อกลับไปแจ้งกำหนดการจัดการเรียนการสอนในภายหลัง


 

Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter