นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เข้าร่วมเป็นเกียรติเปิดบ้าน Open House ของ
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด โดยมีท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมมอบเกียรติบัตร การเข้าร่วมเป็นเกียรติเปิดบ้าน Open House ของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter