นายจักรพรรณ  เทียมราช  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ในมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560

 

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter