Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter

ระบบดูผลคะแนนสอบคัดเลือกการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่/พนักงานขับรถ/นักการแม่บ้าน

 

12345

 

 สามารถสแกนได้ที่ QR Code หรือคลิกได้ ที่นี่