การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสซโซ่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

 

รูปภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/rayongpoly.ac.th/?ref=bookmarks

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter