รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ร่วมแสดงความยินดีและขอต้อนรับ นายกิตติพงค์  อุตตมะเวทิน  ย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง  และขอต้อนรับ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ที่เข้ามาศึกษาดูงานวิยาลัยสารพัดช่างระยอง

 

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter