Excellent Skills
COMMERCIAL & INFORMATION TECHNOLOGY
Excellent Skills
INDUSTRIAL

1 2 3 4

 ประกาศ

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

    1. ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 และให้เป็นไปตามประกาศ พรก.ฉุกเฉินฯ เพื่อลดการแพร่ระบาดโรคคิดต่อดังกล่าว จึงขอให้ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าเรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ให้สมัครเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ 

    2. ขั้นตอนการดาวน์โหลดหลักฐานผู้สำเร็จการศึกษา 

    3. เลื่อนกำหนดการประฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  

    4. เลื่อนการสอบประเมินประสบการณ์เบื้องต้น นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น 26

    5. รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับ ปวส. กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น 26

ข่าวกิจกรรรมวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

di

Presentation RPC

Youtube Channel RPC

                          

We have 4 guests and no members online

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter